Zasady odwiedzin pacjentów od 04.04.2022r.

  • Home
  • Zasady odwiedzin pacjentów od 04.04.2022r.

Zasady odwiedzin pacjentów od 04.04.2022r.

Informuję, że Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej od 04.04.2022 r. umożliwia odwiedzanie Pacjentów leczonych w Szpitalu, na poniższych zasadach.

Odwiedziny możliwe są po wcześniejszym telefonicznych (kontakt z wyznaczoną osobą w danym Oddziale) ustaleniu dnia i godziny odwiedzin.

Pacjenta odwiedza tylko 1 osoba.

Czas odwiedzin – do 15 minut.

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest przed wejściem do Szpitala założyć nową maskę zakrywającą nos i usta (chirurgiczną, a najlepiej N95(FFP2) i pozostawać w niej do końca odwiedzin, to jest do wyjścia ze Szpitala.

Osoby odwiedzające muszą pamiętać również o dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Szpitala, a także przy kontakcie z pacjentem oraz po dotknięciu wspólnych powierzchni dotykowych.

Ogromnie ważne jest, aby osoby odwiedzające wstrzymały się z odwiedzin do czasu wyzdrowienia, gdy wystąpią u nich objawy chorobowe, takie jak: podwyższona temperatura, ból gardła, katar, w tym zapalenie zatok, kaszel (który pojawił się w ostatnich 1-3 dobach), zapalenie krtani czy objawy ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, biegunka).

Pracownik punktu kontrolnego może wpuszczać na teren Szpitala tylko osoby z aktualnej listy osób odwiedzających.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content