Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert SPZOZ

  • Home
  • Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert SPZOZ

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert SPZOZ

Wilkowice, dnia 14.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę środków dezynfekujących.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SPZOZ

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej powiadamia się zainteresowane Strony o przesunięciu terminu składania ofert na dostawę środków dezynfekujących.

Datą obowiązującą jest 21.12.2023 r. składanie ofert do godz. 9:00, otwarcie ofert o godzinie 9:30.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content