Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

  • Home
  • Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Wilkowice, dnia 18.12.2023 r.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
(Postępowanie ZP – 4240 – 12/2023)

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat Bielsko-Biała w ramach podwykonawstwa.

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

Bielskie Pogotowie Ratunkowe
ul. E. Plater 14
43-300 Bielsko-Biała

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content