Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych

  • Home
  • Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych

Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych

Wilkowice, dnia  8.11.2023r.

Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej. 

Usługa zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, utrzymania w sprawności  i konserwacji rozdzielni SN 15 kV, rozdzielni głównej NN, dwóch transformatorów, SZR wraz z elektrownią rezerwową 250  kVA i urządzeniami przełączającymi; przy czym zakres utrzymania sprawności i konserwacji elektrowni rezerwowych (agregatów prądotwórczych) odnosi się wyłącznie do kwestii elektrycznych  (nie obejmuje wymiany filtrów, części mechanicznych, itp.),

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content