ZMIANA SWKO – Dyżury – ZP – 4240 – 1/2024

  • Home
  • ZMIANA SWKO – Dyżury – ZP – 4240 – 1/2024

ZMIANA SWKO – Dyżury – ZP – 4240 – 1/2024

Zamawiający na podstawie XI ust. 3 (Wyjaśnianie oraz modyfikacja treści SWKO) dokonuje zmiany zapisów SWKO:
1. W części III – Opis przedmiotu konkursu zmianie ulega treść ust. 1 pkt 2) tiret trzeci, który otrzymuje następujące brzmienie: „Oferent zobowiązany będzie świadczyć usługi medyczne w liczbie min. 48 godzin w miesiącu”.
2. Zmianie ulega Formularz ofertowy stanowiący „Załącznik nr l – Formularz ofertowy”. Nowy Załącznik nr 1 do SWKO otrzymuje nazwę „Załącznik nr l – Formularz ofertowy.zmieniony”. Oferty należy sporządzić według nowego załącznika.
3. Zmianie ulega Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowiący „Załącznik nr 4 – Wzór umowy o udzielenie zamówienia”. Nowy Załącznik nr 4 do SWKO otrzymuje nazwę „Załącznik nr 4 – Wzór umowy o udzielenie zamówienia.zmieniony”. Oferty należy sporządzić według nowego załącznika.

Pozostałe zapisy SWKO pozostają bez zmian.

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content