ZP – 4240 – 1/2024 – OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

  • Home
  • ZP – 4240 – 1/2024 – OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

ZP – 4240 – 1/2024 – OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 991 z późn. zm)
Przedmiot konkursu jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach ordynacji przez lekarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w okresie od 1.07.2024 r. – 31.12.2024 r.

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na podstawie XIX ust. 2 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) odwołuje konkurs w całości bez podawania przyczyny.

Wilkowice, dnia 3.04.2024 r.

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content