ZP – 4240 – 2/2024 – OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – świadczenia zdrowotne w godzinach ordynacji przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

  • Home
  • ZP – 4240 – 2/2024 – OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – świadczenia zdrowotne w godzinach ordynacji przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

ZP – 4240 – 2/2024 – OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – świadczenia zdrowotne w godzinach ordynacji przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

Oferta nr 1
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Lek. Anna Czechak-Tomaszek
Specjalista neurolog
ul. K. Wielskiego 15/2
44-100 Gliwice

Wilkowice, dnia 31.01.2024 r.

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content