Modernizacja i wykonanie strefy wejścia głównego wraz ze schodami, murami oporowymi, tarasem zewnętrznym i windą I część

  • Home
  • Modernizacja i wykonanie strefy wejścia głównego wraz ze schodami, murami oporowymi, tarasem zewnętrznym i windą I część

Modernizacja i wykonanie strefy wejścia głównego wraz ze schodami, murami oporowymi, tarasem zewnętrznym i windą I część

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

Informujemy, że w okresie od 15.07.2020r. do 19.10.2020r. w naszym Szpitalu zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne p.n.

„Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej” II ETAP

„Modernizacja i wykonanie strefy wejścia głównego wraz ze schodami, murami oporowymi, tarasem zewnętrznym i windą” – I część

Wartość inwestycji: 1 157 513,93 zł.
Sfinansowano ze środków:
Dofinansowanie ze środków PFRON: 311 877,47 zł
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego: 798 726,68 zł.
Środki własne Szpitala: 46 909,78 zł

Zrealizowane etapy inwestycji:
1. Wykonanie tarasu rehabilitacyjnego.
2. Modernizacja tarasu przed budynkiem Szpitala.
3. Przebudowa schodów terenowych wraz z wykonaniem skalniaka.
4. Przebudowa schodów żelbetowych.
5. Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content