Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych na Oddziałach

  • Home
  • Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych na Oddziałach

Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych na Oddziałach

Informujemy, że w okresie od 15.07.2020r. do 19.10.2020r. w naszym Szpitalu zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne p.n.

„Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej” – II ETAP

„Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych na Oddziałach: Wewnętrznym, ulmonologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz przy Izbie Przyjęć i łazienki Ogólnodostępnej (Poziom 0)”

Wartość inwestycji: 437 684,04 zł.
Sfinansowano ze środków:
Dofinansowanie ze środków PFRON: 211 855,00 zł.
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego: 211 090,00 zł.
Środki własne Szpitala: 14 739,04 zł

Zrealizowane etapy inwestycji:
1. Przebudowa 6 łazienek obejmująca zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń w taki sposób, aby spełniały wymagania warunków technicznych i BHP oraz ich dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
2. Wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., wentylacyjnej, elektrycznej oraz wykonanie nowej instalacji przyzywowej.
3. Łączna powierzchnia remontowanych łazienek: 71,23 m2

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content