Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziale Neurologicznym i Kardiologicznym

  • Home
  • Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziale Neurologicznym i Kardiologicznym

Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziale Neurologicznym i Kardiologicznym

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

Informujemy, że w okresie od 09.09.2019r. do 02.11.2019r. w naszym Szpitalu zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne p.n.

„Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej” – I ETAP

„Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziale Neurologicznym i Kardiologicznym”

Wartość inwestycji: 505 701,12 zł.
Sfinansowano ze środków:
Dofinansowanie ze środków PFRON: 246 911,50 zł.
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego: 246 019,94 zł.
Środki własne Szpitala: 12 769,68 zł

Zrealizowane etapy inwestycji:
Modernizacja węzłów sanitarnych, tj. wykonanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziale Neurologii i Kardiologii:

  1. roboty budowlane: wyburzenie ścianek, wykonanie nowego podziału ścian, skucie płytek, posadzek i ścian, założenie izolacji poziomej, wykonanie nowych otworów drzwiowych, płytkowanie ścian i posadzek, malowanie.
  2.  roboty instalacyjne.
  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content