Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki

  • Home
  • Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki

Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki

Informujemy, że w okresie X- XI 2019 r. w naszym Szpitalu zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne p.n.

„Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej”

Wartość Inwestycji: 698 640,00 zł.

Sfinansowano ze środków:
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego: 697 452,00 zł.
Środki własne Szpitala: 1 188,00 zł

Aparat rentgenowski stanowi jedno z podstawowych urządzeń diagnostycznych dla wszystkich zakresów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital w ramach PSZ.
Zakup nowego cyfrowego aparatu rentgenowskiego pozwoli na podniesienie jakości badań, zwiększy bezpieczeństwo pacjentów związane z ekspozycją na promieniowanie jonizujące, pozwoli na zapewnienie ciągłości dostępu do badań radiologicznych.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content