Zapytanie ofertowe na usługę sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Remont kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej”

  • Home
  • Zapytanie ofertowe na usługę sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Remont kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej”

Zapytanie ofertowe na usługę sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Remont kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej”

Przedmiotem usługi jest wykonanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Remont kanalizacji w zakresie wykonania odpowietrzeń wentylacyjnych w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej”.
Program należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454),
W szczególności winien zawierać:
Wykonanie koncepcji układu wentylacyjnego na poddaszu

Ofertę należy złożyć:
a) w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (wersja pisemna);
b) na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com (wersja elektroniczna)
– do dnia 23.02.2024 r. do godz. 8:00

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content