Zapytanie ofertowe – transport sanitarny

  • Home
  • Zapytanie ofertowe – transport sanitarny

Zapytanie ofertowe – transport sanitarny

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej:
1. transport karetką – zespół podstawowy – około 220 wyjazdów karetki w okresie obowiązywania umowy (średnio miesięcznie 620 km, 21 godzin pracy zespołu),
2. transport materiału do badań, składników krwi i preparatów krwiopochodnych do przetoczeń lub przewóz pacjentów nie wymagających specjalnych warunków transportu – karetka z kierowcą – około 30 wyjazdów w okresie obowiązywania umowy (średnio miesięcznie – 300 km, 6 – godziny pracy).

Przedmiot podzielony na pakiety (części zamówienia). Każdy pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Wykonawcy składają oferty na dowolną liczbę pakietów.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19, w Sekretariacie Szpitala do dnia 23.02.2024 r., do godz. 9:00

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content